Altera Vita project team

  • Trainers
  • Benedikte Timbremont |
  • Miltos Sakellariou |
  • Miltos Sakellariou |
  • Anneleen Denys |

Course Information

Coaches

Benedikte Timbremont

Benedikte Timbremont

Miltos Sakellariou

Miltos Sakellariou

Miltos Sakellariou

Miltos Sakellariou

Anneleen Denys

Anneleen Denys